At være, eller ikke at være …lærer, hvad er det?

Posted: oktober 24, 2011 in Uncategorized

Af og til, støder man på det jeg vælger at kalde uddannelsessnobberi. Et snobberi der kommer til udtryk når f.eks. pædagogmedhjælpere ikke skal deltage i pædagogiske rådsmøder på de dagsinstitutioner, hvorpå de er ansat. Et snobberi der kommer til udtryk når sygeplejesker stædigt fastholder at de alene, skal kunne stå for medicineringen på sygestuen, på trods af at SOSU-assistenten har gennemgået tilsvarende kompetencegivende uddannelseforløb omkring medicinering. Et snobberi der kommer til udtryk, når den erfarne og kompetente køkkenleder på kommunens storkøkken, ikke kan tage en kandidatgrad fordi hun ikke har en bachelor i human ernæring. Med andre ord, et snobberi der gør at man uvilkårligt kommer til at tænke på en af Storm P’s fluer:

“Du, hva’ er en akademiker?”

“Det er, når man har læst sig til det, vi andre ved.”

Det ligger vel lidt i hele dogmatikken, at det ikke er hverken den enkelte professionsbachelor, eller professionen som sådan, der indeholder snobberiet. Det ligger vel egentligt i “hævdelsen af mere-værd-fordi-sådan-er-det-bare”.

Holberg gjorde mange værker om præcist det forhold at nogen mener at vide mere end andre, og derfor er mere værdifulde. Et kendetegn for Holberg er den stille latter over slige irrationelle tankemåder. Holberg gjorde gerne grin med de bedrevidende, der kunne finde på at skrive et 400 siders værk om, hvor mange engle der kunne sidde på spidsen af en nål. Magen til dårskab…!

Således indledt, fremmes nu mit synspunkt således: At være, eller ikke at være …lærer, hvad er det?

Er det først når vi alle er blevet bachelorer, vi opnår en lærerstand der er opgaven værdig? Eller er det muligt, bare en lille smule muligt, at opgaveværdigheden ikke kommer af hverken kandidatgrad, eksamenskarakterer eller bacheloropgaver?

Mit synspunkt underbygges af Fernando Savater, professor i filosofi, i bogen “Mod til at opdrage” (1. udg. 1. opl. 1998, Forlaget Forum A/S Kbh). Tillad mig at citere flg s27: At være menneske indebærer en forpligtigelse til at udbrede allerede erhvervede kundskaber til alle medlemmer af fællesskabet og til at undervise nytilkomne medlemmer i alt det, de bør vide for at opnå socialt værd. At undervise betyder altid at undervise den, som ikke ved noget. Den der ikke er indstillet på at registrere, konstatere eller beklage uvidenhed, kan ikke være lærer, uanset hvor meget han end selv ved. I undervisningen er der en dialektik mellem den, der har viden, og den, som er uvidende. Dette er et væsentligt synspunkt (…).

Undervisningsprocessen kan være uformel, det vil sige at undervisningen varetages af forældrene eller en anden voksen, der er indstillet på at formidle kundskaber. Eller den kan være formel, det vil sige at undervisningen varetages af en person eller grupper af personer, som af samfundet er udvalgt til dette hverv. 

Og så kommer vi til det jeg finder centralt i spørgsmålet om opgaveværdighed: Den første kvalifikation, der kan kræves af enhver, der påtager sig at undervise, er, at man har levet! Erfaring og dygtighed er altid “en grad”.

Jean Rostand definerer kultur som “det der gives videre fra et menneske til et andet”. I denne optik er opdragelse og undervisning en opøvelse i humanitet, hvor denne ellers kun består som mulighed. Som lærer er man altså kulturbærer i humanitet…Giver det en kandidatgrad? Nej vel…I heldigste fald kan du som lærer opleve at se lyste tændes i podernes opvakte øjne … med mellemrum. Og det er såmænd det hele værd.

Videre frem kaster Savater lys over det essentielle i at betragte livet med menneskers øjne. Altså at undervisningens første formål består i at gøre os bevidste om vore medmenneskers virkelighed, at tilkende dem mentale evner, hvilket er forudsætningen for kvaliteten af vore egne, at vi betragter dem som subjekter, ikke objekter, som hovedpersoner i deres liv ikke som statister i vores.

Og at evne dette, sammen med rigtig, rigtig meget andet, kommer ikke alene af hverken kandidatgrad, eksamenskarakterer eller bacheloropgaver. Der skal meget mere til….

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s